7 thoughts on “મિત્રો શિક્ષકો ના હાયર ગ્રેડ ના વિકલ્પ વાળા તથા વિકલ્પ વગરના કેસ હાયર ગ્રેડ વાળા વિભાગમાં મુકેલ છે”
    1. તકલીફ પડતી હોય તો ૭૦૪૧૮૨૦૮૨૦ પર સવારે ૮ થી ૧૨ માં ફોન કરશો

    1. સાતમાં પગાર પંચ નું જ મુકેલ છે તકલીફ પડતી હોય તો ૭૦૪૧૮૨૦૮૨૦ પર સવારે ૮ થી ૧૨ માં ફોન કરશો

  1. મુકેશ સ્વામિનારાયણ હાઈસ્કૂલ -સલવાવ વલસાડ says:

    પટાવાળા પ્રથમ ઉચ્ચ્તર પગાર ધોરણ મેળવવા માટે ગણતરી અને ફોર્મ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *